Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu sổ sách công nợ tại một doanh nghiệp xây dựng

Mẫu sổ sách công nợ tại một doanh nghiệp xây dựng

Mẫu sổ sách theo dõi quá trình ghi công nợ của một nhân viên kế toán tại doanh nghiệp xây dựng

Công việc Kế toán công nợ, sản phẩm, công trình, hợp đồng:

 • Bao gồm:

  • Kế toán thanh toán với người bán
  • Kế toán thanh toán với người mua
  • Kế toán tạm ứng.
  • Kế toán phải thu, phải trả khác, công nợ nội bộ
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp từng đối tượng công nợ với thời gian phát sinh qua nhiều năm.
 • Phân nhóm đối tượng công nợ theo nhiều cấp tùy ý như:

  • Phân theo ngành: Thuộc ngành xây dựng -> Tcty Sông đà -> Công ty ABC
  • Phân theo khu vực: Miền Nam -> TP. Hồ Chí Minh
  • để giúp lãnh đạo có thông tin tổng quát theo nhiều phương diện khác nhau phục vụ công tác điều hành.

Bảng mẫu chứng từ kế toán công nợ

bảng đối chiếu chi tiết công nợ

 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp từng công trình, hợp đồng, dịch vụ với thời gian phát sinh qua nhiều năm.
 • Phân nhóm sản phẩm, công trình, hợp đồng, dịch vụ theo nhiều cấp tùy ý như

  • Công trình -> Hạng mục công trình -> Chi tiết …
  • Phân theo loại sản phẩm: sản phẩm xây dựng -> xi măng -> PC 30; PC 40 ….
  • Phân theo khối dịch vụ: dịch vụ công ích -> Khu vực I -> Khối A …

bảng cân đối chi tiết hợp đồng

 • Quản lý chi tiết và tổng hợp các mối quan hệ giữa đối tượng công nợ (chủ đầu tư) và các công trình, hợp đồng. Tức một đối tượng công nợ thực hiện bao nhiêu công trình, hợp đồng và ngược lại một công trình, hợp đồng có bao nhiêu đối tượng cùng tham gia thực hiện.

bảng cân đôi chi tiết công trình

 • In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong khi đang nhập chứng từ hoàn ứng và tạo phiếu thu chi hoặc chứng từ hạch toán kế toán tùy thuộc theo việc hoàn ứng là chi quá hay chưa chi hết

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế, báo cáo tài chính, trên hóa đơn chứng từ thực tế của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Email : ketoancaptoc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *