Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu sổ quỹ tiền mặt tại công ty xây dựng

Mẫu sổ quỹ tiền mặt tại công ty xây dựng

Xem nội dung ghi trên sổ quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp xây dựng

Công việc kế toán tiền mặt tại quỹ

  • Theo dõi thu, chi và tồn quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm.
  • Theo dõi nhiều loại tiền, nhiều phương pháp hạch toán tỷ giá
  • Lựa chọn in theo nguyên tệ hay quy đổi theo Việt nam đồng
  • In phiếu thu chi ngay khi đang nhập chứng từ. Có nhiều mẫu phiếu khác nhau theo nhu cầu của người sử dụng

Xem về mẫu chứng từ sổ quỹ tiền mặt trong một công ty xây dựng

ông

Mẫu sỗ quỹ tiền mặt doanh nghiệp xây dựng

Công ty kế toán Hà Nội  – dạy học thực hành kế toán trên hóa đơn chứng từ  của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *