Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu chứng từ sổ theo giỏi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp

Mẫu chứng từ sổ theo giỏi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp xây dựng – Mẫu chứng từ kế toán

Công việc Kế toán kế toán ngân hàng, kho bạc

  • Theo dõi báo nợ, báo có và tồn quỹ tiền gửi tại các ngân hàng theo mọi thời điểm.
  • Theo dõi nhiều loại tiền, nhiều phương pháp hạch toán tỷ giá
  • Lựa chọn in theo nguyên tệ hay quy đổi theo Việt nam đồng
  • In ủy nhiệm chi theo mẫu của từng ngân hàng ngay khi đang nhập chứng từ.

Sau đây là mẫu chứng từ kế toán về sổ tiền gửi ngân hàng quá trình theo dõi của doanh nghiệp xây dựng

Mẫu chứng từ về sổ tiền gửi ngân hàng

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế, báo cáo tài chính, trên hóa đơn chứng từ thực tế của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Email : ketoancaptoc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *