Chuyên mục
Chưa được phân loại

Biễu mẫu hướng dẫn làm kế toán hàng hóa vật tư

Biễu mẫu hướng dẫn làm kế toán hàng hóa vật tư

1. Khái niệm về kế toán hàng hóa vật tứ trong doanh nghiệp xây dựng

Vật liệu, dụng cụ, Sp, hàng hoá đều là hàng tồn kho thuộc tài sản lưu động

Đặc điểm: thời gian chu chuyển ngắn

 •  Vật liệu thể hiện dưới dạng vật hoá, tham gia vào 1 chu kỳ SX kinh doanh nhất định vàà được chuyển hết 1 lần vào chi phí kinh doanh
 •  Công cụ dụng cụ: là những tư liệu LĐ mà không có đủ điều kiện để xếp vào TSCĐ (Giá trị thấp < 10 triệu, thời gian SD < 1 năm) -> mang đầy đủ các tính chất TSCĐ
 •  SP: bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm.
 •  Hàng hóa: Vật tư hàng hoá có hình thái vật chất hoặc ko có hình thái vật chất mà DN mua về rồi mang đi bán chứ không SD để chế tạo SP hay DVụ
 •  Vật liệu có: VL chính, VL phụ, phụ tùng thay thế, TBị XDCB, phế liệu, VL khác
 •  Dụng cụ bao gồm: CCDC, bao bì luân chuyển, đồ dung cho thuê

Để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh và thông tin định kỳ về tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hoá cả chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu thành tiền theo từng thứ (mặt hàng), từng nhóm, từng loại ở từng nơi bảo quản, sử dụng vật tư, hàng hoá hạch toán chi tiết vật tư, hàng hoá phải đảm bảo các yêu cầu sau

 • Kế toán vật tư, hàng hóa
 • Theo dõi chi tiết nhập, xuất, tồn kho hàng hóa vật tư theo từng kho, từng mặt hàng.
 • Theo dõi hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT trong nước
 • Đánh giá vật tư, hàng hóa kém phẩm chất, ứ đọng, chậm luân chuyển.
 • Kiểm kê vật tư, hàng hóa
 • Tính giá xuất theo: bình quân gia quyền, bình quân liên hoàn, đích danh, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước.
 • mẫu hợp đồng vật tư xây dựng
 • Giá xuất bình quân theo từng công trình, từng kho hay tất các kho.
 • Phân nhóm vật tư theo nhiều cấp tùy ý như: Chủng loại vật tư, nhóm vật tư, loại vật tư, ….
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập vật tư hàng hóa theo từng đối tượng công nợ, theo từng công trình hợp đồng.
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp xuất vật tư hàng hóa theo từng đối tượng công nợ, theo từng công trình hợp đồng.
 • Biễu mẫu vật tư xây dựng
 • Theo dõi chi tiết vật tư theo hai dạng: nhập thông qua kho hay nhập và xuất thẳng vào công trình (không thông qua kho).
 • In phiếu chi/thu ngay khi nhập phiếu nhập/xuất (có thể chọn nhiều phiếu nhập/xuất để in 1 phiếu thu/chi)
 • In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong khi đang cập nhật phiếu nhập và tạo phiếu thu chi hoặc chứng từ hạch toán kế toán tùy thuộc theo việc hoàn ứng là chi quá hay chưa chi hết

Tham khảo lớp học kế toán tổng hợp tại Công ty kế toán Hà Nội, đào tạo kế toán thực tế thành thạo trong một khóa học kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *